Respecta’m en l'àmbit laboral

Actualitzat el 19-04-2021 12:41

Missió

Promoure la igualtat de gènere i la prevenció de les conductes sexistes, situacions d’assetjament i discriminació per raó de gènere i orientació sexual en l’àmbit laboral.

Descripció

S’ofereix formació de formadors per tal que es pugui replicar vers el personal de l’organització. Es posa a disposició de les empreses el material gràfic de la campanya per a la prevenció de les conductes sexistes en l’àmbit laboral i es cerca el compromís de les organitzacions en la promoció de la igualtat.

Web

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3era planta)

Plaça de la Font, 1