Targeta bonificada de transport públic

Actualitzat el 16-06-2022 07:58

Missió

Facilitar el desplaçament de les persones grans, discapacitades o amb pocs recursos econòmics mitjançant la bonificació del cost del transport.

Descripció

S'expedeix una targeta de lliure circulació en els autobusos de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) per a jubilats i pensionistes. Per a persones menors de 65 anys s'ha de renovar la targeta anualment. A partir dels 65 anys no caduca.

Web

Com accedir al servei?

Atenció presencial amb cita telefònica prèvia.

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 h a 13 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1