Informació i orientació en recursos i actuacions socials

Actualitzat el 24-01-2023 09:37

Missió

Oferir informació, orientació i assessorament en relació amb els recursos i les actuacions socials a què poden tenir accés les persones amb discapacitat de la nostra ciutat.

Descripció

Atenció directa a persones en qüestions relatives a la discapacitat.

Web

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1