Insalubritat en immobles

Actualitzat el 13-01-2023 09:13

Missió

Garantir les bones condicions higienicosanitàries dels immobles (pisos, locals i similars), amb inspeccions i requeriments als seus propietaris o propietàries i/o ocupants, per tal d'evitar problemes de salut pública.

Descripció

Inspecció d'immobles quan no s'hi donin les condicions sanitàries mínimes per a una bona convivència (síndrome de Diògenes, pisos pastera, amuntegament de persones i animals, etc.).
Qualsevol persona pot demanar una inspecció a un habitatge o finca que es trobi en aquesta situació.

Beneficiaris

  • Veïnat.

Destinataris

  • Ocupants d'immobles de Tarragona.
  • Propietaris/àries d'immobles de Tarragona.

Web

Requisits d'accés

  • Cal presentar una sol•licitud per demanar una inspecció a un habitatge o finca que es troba en males condicions sanitàries. Es pot fer presencialment a l'OMAC o telemàticament.

Tramitació


Unitat/s responsable/s

  • Salut Pública

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1