Autorització sanitària de piscines d’ús públic

Actualitzat el 13-01-2023 09:13

Missió

Garantir unes condicions higienicosanitàries adequades a les instal·lacions de les piscines d'ús públic per assegurar-ne la seguretat i la salubritat, atorgar-los l'autorització preceptiva i protegir, així, la salut i el benestar de les persones usuàries.

Descripció

Tramitació de l'autorització sanitària de l'activitat de piscina d'ús públic.

Beneficiaris

  • Persones usuàries d'instal·lacions esportives o establiments amb piscina.

Destinataris

  • Persones titulars d'instal·lacions esportives o establiments amb piscina.

Web

Com accedir al servei?

Cal presentar una sol·licitud.
S'ha d'entregar, juntament amb la sol·licitud, una memòria sanitària, una declaració responsable i la documentació complementària que sigui procedent.

Tramitació

Unitat/s responsable/s

  • Salut Pública

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1