Respecta'm - A l'aula

Actualitzat el 24-01-2023 09:44

Missió

Desenvolupar la consciència col·lectiva en persones joves respecte de les conductes sexistes, i el tracte emocional, tant en l'àmbit interpersonal com en el de parella.

Descripció

Es fan activitats i tallers com a base del treball educatiu i preventiu de les conductes sexistes. En l'alumnat de 1r de batxillerat es fa més èmfasi en la prevenció d'aquestes conductes en contextos d'oci nocturn. Està prevista la col·locació de vinils de tall a tots els miralls dels banys dels instituts en els quals s'implementen les activitats preventives de la campanya, per tal de crear consciència i difusió entre tot l'alumnat.

Web

Com accedir al servei?

Sol·licitud del centre

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1