Control sanitari de piscines d’ús públic (càmpings, hotels, clubs esportius i municipals)

Actualitzat el 13-01-2023 09:13

Missió

Garantir unes condicions higienicosanitàries correctes en les instal·lacions de les piscines d'ús públic, mitjançant inspeccions i anàlisis, per tal d'evitar qualsevol risc sanitari per contaminació biològica i protegir, així, la salut i el benestar de les persones usuàries.

Descripció

Recollida periòdica de mostres, mensualment en poliesportius municipals i anualment en piscines d'ús públic de càmpings, hotels i clubs esportius, que es porten al laboratori per fer-ne les anàlisis fisicoquímiques i microbiològiques corresponents. També es fa una inspecció higienicosanitària de les instal·lacions.

Beneficiaris

  • Persones usuàries d'instal·lacions esportives o establiments amb piscina.

Destinataris

  • Persones titulars d'instal·lacions esportives o establiments amb piscina.

Web

Com accedir al servei?

Bé presencialment, formalitzant una sol·licitud davant l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana, bé electrònicament (Internet).

Tramitació

Unitat/s responsable/s

  • Salut Pública

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1