Obra de teatre Max in Love Respecta’m

Actualitzat el 14-03-2023 08:39

Missió

Prevenció dels riscos associats al consum de drogues, l'abús de pantalles i les conductes sexistes, mitjançant una obra de teatre educativa, dirigida a adolescents i joves, fomentant la reflexió sobre temes del seu dia a dia.

Descripció

Obra de teatre protagonitzada per alumnes dels diferents centres educatius del municipi, en edats compreses entre els 13 i 17 anys, totalment lligada amb el projecte de ciutat Respecta’m, que s'inicià l'any 2016 a les festes locals i que té com a objectiu la millora de les condicions ambientals i educatives de tota la ciutadania, prevenint les conductes sexistes i de consum de drogues en diferents contextos. Acompanya l'obra de teatre una guia didàctica que s'entrega al professorat un cop vista la representació, perquè pugui aprofundir en els temes treballats (sexualitat, oci, drogues, alimentació...).

Web

Com accedir al servei?

A l’inici de curs, s’envia la proposta formativa a tots els centres educatius amb les dates en què es faran les representacions. Se segueix un rigorós ordre d’inscripció. La participació està limitada al nombre de places ofertes: 1.200, entre professorat i alumnat.

Unitat/s responsable/s

  • Tècnics/iques de prevenció de les addiccions

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)
(1era planta)

Plaça de la Imperial Tarraco