Joves promotors de salut

Actualitzat el 27-07-2021 11:44

Missió

Capacitar persones joves perquè actuïn com a transmissores d’hàbits saludables en les persones del seu grup d’edat, en diferents situacions.

Descripció

Curs de formació bàsica gratuïta per als i les joves en temes relacionats amb la salut física, mental i emocional com sexualitat, drogues, reanimació cardiopulmonar i autoconeixement, entre d’altres. Amb posterioritat a la part teòrica, s’ha d’efectuar una part pràctica. S’expedeixen un títol de jove promotor.a de salut i un carnet si es complementa la formació amb una píndola formativa.

Web

Com accedir al servei?

Fer la inscripció mitjançant el formulari publicat. Compromís amb el programa; se signa un document.

Unitat/s responsable/s

  • Organització, Qualitat i Bon Govern
  • Joventut i Cooperació

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)
(Oficina Jove - Planta baixa . Prevenció d'Addiccions - Primera planta)

Plaça de la Imperial Tarraco