Desplegament de desfibril·ladors

Actualitzat el 19-04-2021 12:41

Missió

Convertir la ciutat en un entorn més segur amb l'accés a una desfibril·lació precoç, en cas de ser necessària.

Descripció

Desfibril·ladors disponibles a la ciutat, situats als CAP, instal·lacions esportives municipals, centres universitaris i altres dependències públiques i privades.

Destinataris

  • Ciutadania.

Web

Adreces Electroniques

Telèfon

Punt d'informació

Ajuntament, Plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)

Plaça de la Imperial Tarraco