Autorització sanitària d’establiments de micropigmentació, pírcings i tatuatges

Actualitzat el 17-03-2020 11:24

Missió

Garantir unes condicions higienicosanitàries adequades en els centres i establiments on es fan pírcings, tatuatges i micropigmentació mitjançant la seva vigilància i control, amb la finalitat de protegir la salut de les persones usuàries i del personal aplicador.

Descripció

Tramitació de l’autorització sanitària de funcionament d’establiments de micropigmentació, pírcings i tatuatges. Aquesta autorització s'haurà de situar en un lloc de l’establiment visible per a la clientela.

Beneficiaris

  • Persones usuàries d'establiments.

Destinataris

  • Persones titulars d'establiments.

Web

Com accedir al servei?

Cal presentar una sol·licitud.
S'ha d'entregar, juntament amb la sol·licitud, una memòria descriptiva, una acreditació de la formació del personal aplicador, una acreditació de la recollida de residus de risc i un document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, que es lliurarà a la persona usuària.

Adreces electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1