Autorització sanitària d’establiments de micropigmentació, pírcings i tatuatges

Actualitzat el 13-01-2023 09:13

Missió

Garantir unes condicions higienicosanitàries adequades en els centres i establiments on es fan pírcings, tatuatges i micropigmentació, mitjançant la seva vigilància i control, amb la finalitat de protegir la salut de les persones usuàries i del personal aplicador.

Descripció

Tramitació de l'autorització sanitària de funcionament d'establiments de micropigmentació, pírcings i tatuatges. Aquesta autorització s'haurà de situar en un lloc de l'establiment visible per a la clientela.

Beneficiaris

  • Persones usuàries d'establiments.

Destinataris

  • Persones titulars d'establiments.

Web

Com accedir al servei?

Cal presentar una sol·licitud. <br .>
S'ha d'entregar, juntament amb la sol·licitud, una memòria descriptiva, una acreditació de la formació del personal aplicador, una acreditació de la recollida de residus de risc i un document informatiu sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, que es lliurarà a la persona usuària.

Unitat/s responsable/s

  • Salut Pública

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1