Control sanitari d’establiments no alimentaris

Actualitzat el 13-01-2023 09:13

Missió

Garantir les pràctiques higienicosanitàries correctes en establiments no alimentaris com perruqueries, hotels, establiments de micropigmentació i pírcings, entre d'altres, mitjançant inspeccions, per protegir la salut de les persones.

Descripció

Inspecció higienicosanitària de l'establiment. Qualsevol persona pot denunciar estats d'insalubritat.

Beneficiaris

  • Persones usuàries d'establiments.

Destinataris

  • Persones titulars d'establiments.

Web

Com accedir al servei?

Bé presencialment, formalitzant una sol·licitud a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana, bé electrònicament (Internet).

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1