Control sanitari de sorrals i terra dels parcs

Actualitzat el 17-03-2020 12:00

Missió

Garantir unes condicions higienicosanitàries correctes de la sorra dels parcs infantils mitjançant inspeccions i anàlisis, per tal d'evitar qualsevol risc sanitari per contaminació biològica i protegir, així, la salut i el benestar de les persones usuàries.

Descripció

Recollida periòdica de mostres i inspeccions. Les mostres es porten al laboratori per fer-ne les anàlisis microbiològiques.

Beneficiaris

  • Ciutadania.

Web

Unitat/s responsable/s

  • Salut Pública

Adreces electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Unitat Tècnica de Salut Pública - Laboratori Municipal
(Muntanyeta de Sant Pere)

Urb. Pedrol, 2