Control sanitari de fonts ornamentals municipals

Actualitzat el 17-03-2020 11:46

Missió

Garantir unes condicions higienicosanitàries correctes de les fonts ornamentals municipals mitjançant inspeccions i anàlisis, per tal de controlar el risc sanitari per contaminació biològica, especialment per legionel·la, i protegir, així, la salut i el benestar de les persones usuàries.

Descripció

Recollida periòdica de mostres i inspeccions. Les mostres es porten al laboratori per fer-ne les anàlisis microbiològiques.

Beneficiaris

  • Ciutadania.

Web

Unitat/s responsable/s

  • Salut Pública

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Unitat Tècnica de Salut Pública - Laboratori Municipal
(Muntanyeta de Sant Pere)

Urb. Pedrol, 2