Tutoria entre iguals (TEI)

Actualitzat el 24-01-2023 13:30

Missió

Facilitar la integració dels nous i noves alumnes a l’escola mitjançant una intervenció entre iguals en un clima no violent i inclusiu.

Descripció

És un programa de convivència institucional. Es designen alumnes com a tutors o tutores per afavorir la integració dels nous i noves alumnes als centres escolars. L’actuació d’aquest alumnat amb funció de tutoria es dirigeix a millorar l'autoestima, reduir els nivells d'inseguretat propis d'espais i organitzacions desconegudes, evitar situacions d’assetjament i cohesionar la comunitat educativa en la integració i el desenvolupament de la cultura de la pau, el diàleg i la mediació com a signe d'identitat del centre.
Se celebra una jornada de fi de curs (per a les diferents etapes) per compartir bones pràctiques i com a reconeixement als i les alumnes que han exercit tasques de tutoria.

Beneficiaris

  • Infants i adolescents

Destinataris

  • Centres educatius no universitaris.

Web

Com accedir al servei?

Els centres escolars interessats han de sol·licitar a l’IMET la incorporació en el programa TEI i el finançament per part de l’IMET de la formació inicial durant els primers dos cursos.

Unitat/s responsable/s

  • Educació

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Punt d'informació

IMET - Institut Municipal d'Educació de Tarragona

Avinguda de Ramón y Cajal, 70