Cens municipal de gossos, gats i fures

Actualitzat el 13-01-2023 08:56

Missió

Controlar la població d'animals de companyia del municipi mitjançant la seva inscripció en el cens municipal, per tal de protegir el benestar d'aquests animals i afavorir la responsabilitat de les persones propietàries.

Descripció

Tramitar la inscripció d'altes i baixes al cens municipal de gossos, gats i fures del municipi, amb la identificació prèvia mitjançant un microxip implantat per una veterinària o veterinari.

Beneficiaris

  • Ciutadania.
  • Animals de companyia.

Destinataris

  • Propietaris/àries d'animals de companyia.

Web

Com accedir al servei?

Cal presentar una sol·licitud. És preceptiu acreditar el número del microxip identificador.

Tramitació


Unitat/s responsable/s

  • Unitat administrativa de Salut Pública

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1