Llicència municipal de gossos potencialment perillosos

Actualitzat el 13-01-2023 08:56

Missió

Garantir la seguretat de la ciutadania i d'altres animals respecte dels gossos potencialment perillosos, atorgant la preceptiva llicència.

Descripció

Tramitació de la llicència d'alta o renovació per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.

Beneficiaris

  • Ciutadania.
  • Animals de companyia.

Destinataris

  • Persona que condueix gossos potencialment perillosos.
  • Propietaris/àries de gossos potencialment perillosos.

Web

Tramitació

Unitat/s responsable/s

  • Unitat administrativa de Salut Pública

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1