Cessió dels espais educatius

Actualitzat el 30-03-2022 08:33

Missió

Oferir recursos perquè persones i entitats puguin dur a terme les seves iniciatives.

Descripció

Es permet la utilització d’espais i instal·lacions dels centres d’educació infantil i primària i dels centres docents municipals a:
— Entitats i associacions sense ànim de lucre per a activitats de caràcter social.
— Persones físiques o jurídiques amb afany de lucre per a activitats puntuals sense continuïtat.

Beneficiaris

  • Persones i entitats

Web

Unitat/s responsable/s

  • Educació

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De 8 a 15 hores

Punt d'informació

IMET - Institut Municipal d'Educació de Tarragona

Avinguda de Ramón y Cajal, 70