L’artista va a l’escola

Actualitzat el 24-01-2023 14:30

Missió

Apropar l’art contemporani més actual als centres educatius, amb especial atenció als barris, sota la guia d’artistes locals.

Descripció

Artistes locals visiten els centres escolars de primària i secundària per tal de dissenyar conjuntament processos educatius transversals des de les arts, en totes les seves dimensions: pintura, volum, audiovisual, teatre, música, etc., aportant-hi la seva experiència artística. Treballen durant diverses sessions amb l’alumnat i el professorat en un projecte artístic diferent en cada cas, que promou la creativitat i el plaer d’aprendre i d'expressar-se plàsticament amb llenguatges artístics contemporanis.

Beneficiaris

  • Alumnat dels centres educatius no universitaris.

Destinataris

  • Centres educatius no universitaris.

Web

Com accedir al servei?

Els centres escolars interessats han de sol·licitar a l’IMET la incorporació en el programa «L’artista va a l’escola» i el finançament per part de l’IMET de la formació del professorat.

Unitat/s responsable/s

  • Educació

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Punt d'informació

IMET - Institut Municipal d'Educació de Tarragona

Avinguda de Ramón y Cajal, 70