Protecció i benestar animal i control sanitari

Actualitzat el 13-01-2023 08:56

Missió

Garantir l'estat higienicosanitari i el benestar dels animals d'establiments de venda d'animals, nuclis zoològics i indrets habitats, mitjançant inspeccions i requeriments, per garantir la salut pública i l'absència de molèsties per al veïnat.

Descripció

Inspecció, control i requeriments a persones propietàries o posseïdores d'animals. Qualsevol persona pot presentar denúncia per maltractament dels animals o manca de condicions higienicosanitàries.

Beneficiaris

  • Veïnat.
  • Animals.

Destinataris

  • Propietaris/àries d'animals domèstics.
  • Titulars d'establiments d'animals.

Web

Com accedir al servei?

Presencialment, formalitzant una sol·licitud davant l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana, o electrònicament (Internet), en cas de denúncia.

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1