Jornades de mediació a Tarragona

Actualitzat el 19-04-2021 12:42

Missió

Promoure la cultura de la pau i la mediació com a eina per avançar envers una societat més justa.

Descripció

Celebració de les jornades anuals de mediació a Tarragona, com a espai de formació i trobada per a professionals, estudiants, representants d’institucions i ciutadania interessats en aquesta matèria.

Beneficiaris

  • Professionals, estudiants i persones interessades en la cultura de la pau i la mediació.

Destinataris

  • Col·legis professionals, universitats, centres educatius, agents socials i educatius, teixit social i la ciutadania interessada.

Web

Com accedir al servei?

Inscripció a les jornades.

Unitat/s responsable/s

  • Educació

Adreces Electroniques

Telèfon

Horari d'atenció

De 8 a 15 h

Punt d'informació

IMET - Institut Municipal d'Educació de Tarragona

Avinguda de Ramón y Cajal, 70