Projecte educatiu de ciutat (PEC)

Actualitzat el 24-01-2023 13:30

Missió

Potenciar la funció educadora de la ciutat en el sentit que assumeixi una intencionalitat i una responsabilitat amb la formació, la promoció i el desenvolupament integral de tots els seus habitants, començant pels nens i nenes i els joves.

Descripció

Aporta el marc conceptual i el projecte pedagògic i metodològic necessaris perquè la ciutat de Tarragona desenvolupi les seves potencialitats i possibilitats educatives en el procés cap a una ciutat plenament educadora. Es desenvolupa a través de programes i activitats. Hi ha una coordinació amb la resta de ciutats educadores de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) i l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), en les quals es participa a través de grups temàtics de treball.

Beneficiaris

  • Tota la ciutadania, en especial els infants, els adolescents i el jovent. Agents educatius i teixit social.

Web

Unitat/s responsable/s

  • Educació

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.