Acollida Erasmus +

Actualitzat el 28-03-2022 10:06

Missió

Acollida d’alumnat en pràctiques Erasmus +, amb especial atenció al de les ciutats agermanades.

Descripció

En desenvolupament dels compromisos de col·laboració amb les ciutats agermanades amb Tarragona, s’ofereix:
a) Suport al professorat responsable dels programes Erasmus + que gestiona les estades de pràctiques de formació professional en empreses: cerca de llocs de treball per a les pràctiques, logística, comunicació amb els sectors empresarials d’acord amb les necessitats de pràctiques...
b) Suport a l’alumnat en pràctiques durant l’estada a Tarragona en cas de malaltia, accident o necessitats urgents.
c) Targetes de transport públic (TTE) gratuïtes.
d) Informació i visites culturals a la ciutat.

Beneficiaris

  • Alumnat i professorat de formació professional de les ciutats agermanades i altres ciutats europees interessades.

Destinataris

  • Centres de formació professional de les ciutats agermanades i altres ciutats europees interessades.

Web

Com accedir al servei?

Els centres escolars interessats sol·liciten la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona i l'Institut Municipal d'Educació, aportant les dades i les necessitats de cada grup d’alumnat que es proposa per fer una estada de pràctiques d'FP a Tarragona.

Requisits d'accés

  • Els corresponents a l'atorgament dels programes Erasmus +.

Unitat/s responsable/s

  • Educació

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De 8 a 15 h

Punt d'informació

IMET - Institut Municipal d'Educació de Tarragona

Avinguda de Ramón y Cajal, 70