Agenda 21 escolar

Actualitzat el 28-03-2022 10:16

Missió

Promoure la implicació de la comunitat educativa en l’educació per a la sostenibilitat i la preservació mediambiental (escoles verdes).

Descripció

Programa de conscienciació adreçat als centres d’educació obligatòria i postobligatòria sobre temes mediambientals, d’estalvi energètic i de mesures específiques en reciclatge i reutilització. Es col·labora en el Dia Mundial del Medi Ambient.
Hi ha un espai de trobada de l’alumnat (Assemblea dels Infants) i un grup de coordinació amb professorat dels centres participants.

Beneficiaris

  • Alumnat i professorat dels centres d'educació obligatòria i postobligatòria (no universitaris).

Destinataris

  • Els centres educatius no universitaris de Tarragona

Web

Com accedir al servei?

Sol·licitud de la Direcció del centre a l’IMET.

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De 8 a 15 hores

Punt d'informació

IMET - Institut Municipal d'Educació de Tarragona

Avinguda de Ramón y Cajal, 70