L'escola apadrina un monument

Actualitzat el 30-03-2022 09:04

Missió

Fer valdre el patrimoni cultural i històric de Tarragona implicant els centres escolars, les institucions i els agents educatius de la ciutat en la seva conservació.

Descripció

Escoles de primària i secundària de la ciutat estudien, donen a conèixer i protegeixen els monuments que han triat i apadrinat.

Beneficiaris

  • Alumnat dels centres educatius de primària i secundària.

Destinataris

  • Centres educatius de primària i secundària.

Web

Com accedir al servei?

Sol·licitar a l'IMET la participació en aquest programa d'apadrinament.

Unitat/s responsable/s

  • Educació

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Punt d'informació

IMET - Institut Municipal d'Educació de Tarragona

Avinguda de Ramón y Cajal, 70