El patrimoni vist pels escolars

Actualitzat el 30-03-2022 08:24

Missió

Facilitar el coneixement artístic dels monuments de la ciutat mitjançant dispositius digitals.

Descripció

L'alumnat d’instituts participa en la georeferenciació de les escultures de la ciutat perquè, a través d’un codi QR i amb un telèfon mòbil o una tauleta digital, es pugui obtenir informació de la seva història, connectar amb altres webs amb continguts relacionats o fer activitats lúdiques i didàctiques.

Beneficiaris

  • Alumnat i la ciutadania que visita els monuments i jaciments històrics.

Destinataris

  • Centres educatius no universitaris.

Web

Com accedir al servei?

Sol·licitud adreçada a l’IMET, amb la proposta d’activitat de cooperació amb l’Ajuntament.

Unitat/s responsable/s

  • Educació

Adreces Electròniques

Telèfon

Punt d'informació

IMET - Institut Municipal d'Educació de Tarragona

Avinguda de Ramón y Cajal, 70