Visites a l’Ajuntament

Actualitzat el 28-03-2022 10:12

Missió

Facilitar el coneixement de la història, dels elements artístics i de les funcions de l’Ajuntament de Tarragona.

Descripció

Visites a l'Ajuntament dels centres escolars de la ciutat, centres visitants del territori o programes europeus i grups interessats que participen en jornades, congressos o esdeveniments, amb especial atenció als universitaris. Són visites participatives i adequades al nivell dels visitants.

Beneficiaris

  • Alumnat i visitants.

Destinataris

  • Centres educatius i grups interessats.

Com accedir al servei?

S'ha de presentar una sol·licitud a l'IMET o a Relacions Ciutadanes.

Unitat/s responsable/s

  • Educació

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De 8 a 15 hores

Punt d'informació

IMET - Institut Municipal d'Educació de Tarragona

Avinguda de Ramón y Cajal, 70