Tutoria d’alumnat pràcticum - URV

Actualitzat el 28-03-2022 10:11

Missió

Facilitar la transferència de coneixements i la pràctica professional de l’alumnat universitari.

Descripció

Un tutor o tutora professional designat per l’Institut Municipal d'Educació de Tarragona, com a institució acollidora, es responsabilitza de l’acolliment i la formació de l'estudiant de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la URV en el centre de treball, i del seguiment del seu procés educatiu.

Beneficiaris

  • Alumnat universitari de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la URV.

Destinataris

  • Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la URV.

Com accedir al servei?

L’alumne o l'alumna matriculat en el pràcticum ha de sol·licitar la
plaça en els terminis establerts per la Facultat.

Unitat/s responsable/s

  • Educació

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De 8 a 15 hores

Punt d'informació

IMET - Institut Municipal d'Educació de Tarragona

Avinguda de Ramón y Cajal, 70