Dia Escolar per la No-violència i la Pau (DENIP)

Actualitzat el 24-01-2023 13:30

Missió

Fomentar en l’educació escolar la cultura de la pau, el diàleg, la convivència i la mediació.

Descripció

Activitat de cooperació amb els centres educatius no universitaris de la ciutat per a l’educació per la pau, incloent-hi la celebració conjunta del Dia Escolar per la No-violència i la Pau, el 30 de gener. Es desenvolupen activitats a partir d’iniciatives escolars i comunitàries (escolars, famílies, entitats de lleure, casals d’avis, centres cívics, ONG, entitats esportives, biblioteques, museus, entitats cíviques...), durant tot el curs, en els centres educatius participants.

Beneficiaris

  • Alumnat dels centres educatius.

Destinataris

  • Centres educatius (educació formal, no formal i artística).

Com accedir al servei?

S'ha de presentar una proposta a l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona.

Observacions

Seleccionat com a bones pràctiques educatives al XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores (Barcelona, novembre de 2014).

Unitat/s responsable/s

  • Educació

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Punt d'informació

IMET - Institut Municipal d'Educació de Tarragona

Avinguda de Ramón y Cajal, 70