Suport a les associacions de Comerciants de Tarragona

Actualitzat el 19-04-2021 12:42

Missió

Potenciar el desenvolupament de les associacions de comerciants de Tarragona entre el teixit comercial.

Descripció

Assessorament legal vinculat a l'associacionisme comercial per:
— Afavorir la creació i el manteniment de les associacions de comerciants.
— Orientar en matèria comercial, en la preparació de plans de dinamització, promoció i comunicació vinculats a l'àmbit territorial i d'actuació comercial a Tarragona.
— Oferir participació en la Taula de Treball de Comerç de Tarragona (institucional), que integra les associacions comercials inscrites al Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Tarragona, adreçada a plantejar i debatre temes d'interès municipal de comerç i d'activació de campanyes comercials comunes per al sector del comerç al detall a Tarragona.

Beneficiaris

  • Associacions de comerciants del municipi de Tarragona.

Web

Com accedir al servei?

Accés directe, amb trucada prèvia per concertar dia i hora per a l'entrevista, si s'escau

Requisits d'accés

  • Ser membre actual de la Junta d'Associacions de Comerciants

Unitat/s responsable/s

  • Promoció Comercial

Telèfon

Horari d'atenció

De 9 a 14 hores, de dilluns a divendres

Punt d'informació

Adreça

C/ Arquitecte Rovira, 2 (Palau Firal i de Congressos de Tarragona)

Palau Firal i de Congressos

Carrer Arquitecte Rovira