Informació de l'oferta educativa

Actualitzat el 24-01-2023 14:26

Missió

Garantir el dret a l'educació reglada a les persones en edat escolar del municipi.

Descripció

Des de l'Oficina Municipal d'Escolarització es facilita tota la informació relativa a l'oferta educativa de Tarragona:
— Característiques i serveis de cada centre.
— Oferta de places disponibles de les llars d'infants municipals i públiques i centres d'ensenyament d'educació infantil de segon cicle, primària i secundària.

Beneficiaris

  • Alumnat de llars d'infants públiques i d'escolarització obligatòria, així com les seves famílies.

Web

Com accedir al servei?

Accés sense cita prèvia.

Unitat/s responsable/s

  • Educació

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De 9 a 14 hores