Programes de formació i inserció PFI-PTT

Actualitzat el 29-07-2022 08:19

Missió

Proporcionar als joves la formació necessària per reincorporar-se al sistema educatiu i continuar amb estudis de formació professional, o bé per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Descripció

Aquest programa és un recurs específic per orientar els joves que, per dificultats a l’hora d’obtenir el graduat en ESO o per preferències personals, volen una formació més pràctica i més professional que la que s’imparteix a l'ESO i amb sortides més específiques cap a un grau mitjà o superior, per tal de conèixer algun ofici.

Es poden cursar dues especialitats:

— Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering, amb 16 places.
— Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques, amb 16 places.

Beneficiaris

  • Joves de 16 a 21 anys.

Web

Com accedir al servei?

Cal fer la preinscripció i matrícula segons les directrius del Departament d’Educació.

Requisits d'accés

  • Joves que compleixin com a mínim 16 d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d'iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Unitat/s responsable/s

  • Educació

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 8 a 15 h

Punt d'informació

Institut Pere Martell

Autovia de Salou, s/n