Prevenció de l'absentisme escolar

Actualitzat el 28-03-2022 09:45

Missió

Aconseguir la plena escolarització de tots els infants i adolescents.

Descripció

Aplicació d'un protocol per a la prevenció, la resolució i el seguiment dels casos d'absentisme
escolar en els centres educatius de primària, secundària i instituts, així com en el conjunt de la
comunitat educativa i entitats amb competències en la resolució d'aquesta problemàtica.
També es realitza una tasca de prevenció des de l’inici de l’escolaritat a P3 (etapa no obligatòria),
per treballar hàbits que s’adquireixen en l’educació infantil i que seran decisius per als comportaments posteriors.

Beneficiaris

  • Infants i joves, de 3 a 16 anys, i famílies.

Destinataris

  • Centres educatius.
  • Institucions educatives.

Unitat/s responsable/s

  • Educació

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 15 h

Punt d'informació

IMET - Institut Municipal d'Educació de Tarragona

Avinguda de Ramón y Cajal, 70