Consell Municipal de la Formació Professional i l’Ocupació de Tarragona

Actualitzat el 24-01-2023 13:30

Missió

Fomentar la formació professional com a marc d'innovació en la millora de la qualitat educativa i en la generació d'ocupació, per tal de garantir la màxima adequació de la formació professional de les persones a les necessitats de l'entorn productiu.

Descripció

El Consell Municipal per la Formació Professional i l’Ocupació de Tarragona és un òrgan consultiu i participatiu i una plataforma estable de treball i consens, que té l’objectiu d’analitzar i elaborar plans i accions que contribueixin al foment de la formació professional.

Al consell hi participen les administracions implicades i tots els agents educatius, socials i econòmics que operen a la ciutat, així com les organitzacions empresarials i les entitats públiques i privades de tot l’àmbit de la formació professional, tant reglada com no, i també les famílies i l’alumnat.

Beneficiaris

  • Persones que busquen feina.
  • Empreses que necessiten personal.
  • Alumnat que necessita orientació.

Destinataris

  • Agents educatius, socials i econòmics.
  • Alumnat i families.

Web

Tramitació

Unitat/s responsable/s

  • Educació

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Punt d'informació

IMET - Institut Municipal d'Educació de Tarragona

Avinguda de Ramón y Cajal, 70