Pla educatiu d’entorn

Actualitzat el 30-03-2022 09:08

Missió

Aconseguir l’èxit educatiu de l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència, l’ús de la llengua catalana i el treball en xarxa dels diferents agents educatius de la comunitat.

Descripció

El Pla Educatiu d’Entorn és una iniciativa de cooperació educativa entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona per coordinar i dinamitzar l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.
Des del Pla Educatiu d'entorn s'impulsen projectes com els tallers de suport a l'estudi, la mentoria social o per afavorir competències digitals de famílies en la seva relació amb els centres educatius.

Beneficiaris

  • Infants i joves, de 0 a 20 anys i famílies.

Unitat/s responsable/s

  • Educació

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

IMET - Institut Municipal d'Educació de Tarragona

Avinguda de Ramón y Cajal, 70