Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)

Actualitzat el 29-07-2022 08:30

Missió

Afavorir l'assoliment de les competències bàsiques en l’alumnat d’educació secundària obligatòria amb inadaptació al medi escolar i risc d'exclusió social, mitjançant una atenció educativa complementària a la dels centres educatius.

Descripció

La Unitat d’Escolarització Compartida forma part dels programes de diversificació curricular del Departament d’Educació de la Generalitat, els quals desenvolupen activitats educatives complementàries que es fan fora del centre ordinari, de tal manera que esdevenen un espai idoni per desenvolupar els àmbits lingüístic i social, científic i tecnològic i pràctic i d'expressió física.

Aquestes activitats estan destinades a l’alumnat d’educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d’inadaptació social i risc de marginació. Així mateix, excepcionalment, també hi poden participar persones fins als 18 anys quan ho determini el Departament d'Educació. La UEC municipal disposa de 12 places.

Beneficiaris

  • Alumnat de secundària amb inadaptació al medi escolar i risc d'exclusió social.
  • Persones fins el 18 anys si ho determina el Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

Web

Unitat/s responsable/s

  • Educació

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 8 a 15 h