Consell Municipal d’Infants de Tarragona CMIT

Actualitzat el 19-04-2021 12:42

Missió

Donar a conèixer la visió que els infants tenen sobre la realitat que els envolta als responsables polítics del municipi, per tal que la seva opinió sigui tinguda en compte a l’hora de prendre decisions en tots els temes que els afecten com a ciutadans de ple dret que són.

Descripció

El CMIT és un òrgan de participació i representació infantil, un espai on exerceixen el seu dret a reflexionar, expressar el que pensen, debatre, prendre decisions i elevar al Consell Plenari les seves propostes, a fi de contribuir a
millorar aquells aspectes de la seva ciutat que considerin necessaris.

El Consell està format per l’alcalde com a president, el conseller d’educació, els representants dels grups municipals, la secretària, els infants de 10 a 12 anys representants dels centres educatius que voluntàriament han demanat participar en el Consell i pel Grup de Joves del CMIT.

Funciona en sessions de treball dels infants i joves, mensuals, i en dues sessions plenàries a l’any, on es dona compte de les actuacions del CMIT.

Beneficiaris

  • Infants i joves, de 10 a 18 anys.

Web

Unitat/s responsable/s

  • Educació

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 8 a 15 h

Punt d'informació

IMET - Institut Municipal d'Educació de Tarragona

Avinguda de Ramón y Cajal, 70