Club dels Tarraconins

Actualitzat el 19-04-2021 12:42

Missió

Generar un espai de relació on els infants de la ciutat aprenguin els valors cívics des de la diversió i els jocs, alhora que adquireixin coneixements.

Descripció

El Club dels Tarraconins és un club infantil que pretén esdevenir un punt de trobada per als infants i les seves famílies i posar al seu abast totes les possibilitats que els ofereix la ciutat.
Els seus objectius són potenciar els valors cívics a traves de la població infantil,
fomentar la participació ciutadana, promoure l’orgull de pertinença a la ciutat, difondre els serveis municipals, promoure activitats i esdevenir una eina pedagògica i de divulgació.
Els personatges del Club són la Nineta i l’Ivori que s’inspiren en la nina d’Ivori
articulada romana trobada a la necròpolis de Tarragona.

Beneficiaris

  • Infants de 3 a 12 anys, i families

Web

Requisits d'accés

  • Infants entre 0 i 16 anys.

Tramitació

Unitat/s responsable/s

  • Educació

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 8 a 15 h

Punt d'informació

IMET - Institut Municipal d'Educació de Tarragona

Avinguda de Ramón y Cajal, 70