Formació per a l’ocupació

Actualitzat el 29-05-2023 13:11

Missió

Millorar l’ocupabilitat de les persones en cerca de feina mitjançant accions formatives que incrementin la seva qualificació professional, adaptades a les necessitats detectades entre el teixit empresarial.

Descripció

Preparació, gestió, seguiment i avaluació de cursos de formació ocupacional i de cursos de formació per a l'ocupació, incloent-hi reciclatge o qualsevol altra accepció, destinats a aquelles persones que vulguin millorar les seves competències professionals i la seva inserció laboral.

Beneficiaris

  • Persones en cerca activa de feina o en millora de la seva ocupabilitat.

Web

Unitat/s responsable/s

  • Servei Municipal d'Ocupació

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 8 a 15 h

Punt d'informació

Espai Tabacalera
(Servei Municipal d'Ocupació - Tarragona Impulsa)

Carrer de Vidal i Barraquer

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)
(Servei Municipal d'Ocupació - Tarragona Impulsa)

Plaça de la Imperial Tarraco

Centre Sociocultural de la Part Alta
(Servei Municipal d'Ocupació - Tarragona Impulsa)

Carrer Puig d'en Pallars