Foment de l'ocupació

Actualitzat el 29-05-2023 13:11

Missió

Millorar l’ocupabilitat de les persones mitjançant l'adquisició d'experiència laboral, competències professionals i hàbits de treball, per tal d'afavorir la qualificació de la força de treball i la competitivitat de les empreses.

Descripció

Preparació, gestió, seguiment i avaluació de programes de polítiques actives que comportin la contractació de personal per part de l’Ajuntament. Aquests programes estan destinats a persones que vulguin participar en un procés de qualificació i d'adquisició d'experiència, alternant l'estada a l'empresa amb accions de formació, per dur a terme tasques d'interès general o social.

Beneficiaris

  • Persones en situació d’atur, preferentment.

Web

Com accedir al servei?

Els publicats a la seu electrònica. Generalment, derivació des de l’Oficina de Treball.

Requisits d'accés

  • Generalment, estar en situació d’atur, a banda dels especificats en cada convocatòria de programa.

Unitat/s responsable/s

  • Servei Municipal d'Ocupació

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 8 a 15 h

Punt d'informació

Espai Tabacalera
(Tarragona Impulsa - Espai Tabacalera)

Carrer de Vidal i Barraquer