Orientació i formació per a l'ocupació

Actualitzat el 28-06-2022 11:20

Missió

Millorar l'ocupabilitat de les persones mitjançant accions combinades d'orientació, formació i acompanyament a la inserció, per donar resposta a les necessitats del teixit empresarial en relació amb la demanda de personal.

Descripció

Tutoria, orientació professional i/o acadèmica, formació, coneixement del mercat laboral i acompanyament a la inserció per a col·lectius específics: joves de Garantia Juvenil, persones en atur de llarga durada...

Beneficiaris

  • Persones en cerca activa de feina.

Web

Com accedir al servei?

Inscripció presencial o telemàtica. Derivació des de l’Oficina de Treball.

Requisits d'accés

  • Els que marqui cada convocatòria.

Unitat/s responsable/s

  • Servei Municipal d'Ocupació

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 8 a 15 h

Punt d'informació

Espai Tabacalera

Carrer de Vidal i Barraquer

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)

Plaça de la Imperial Tarraco