Assessorament per la creació i consolidació d’empreses

Actualitzat el 19-04-2021 12:43

Missió

Promoure la innovació i la millora de la competitivitat del teixit empresarial, assessorant i acompanyant tant en la posada en marxa o estudi d’una idea de negoci com en la consolidació del projecte empresarial o professional.

Descripció

S’ofereix assessorament en el disseny del model de negoci i en l’anàlisi de la viabilitat
de la idea, així com en tots els aspectes necessaris pel seu èxit.

S’informa dels tràmits necessaris per donar d’alta l’activitat en les diferents administracions, la normativa del sector en el qual es vol desenvolupar el negoci, la forma jurídica més adient, el finançament i els ajuts disponibles.

Un cop iniciada l’activitat, es fa un acompanyament per a la seva consolidació, amb el suport de l’equip tècnic de Tarragona Impulsa i amb especialistes en els àmbits de l’estratègia empresarial i vendes, jurídic, financer i màrqueting digital.

Beneficiaris

  • Persones amb un projecte emprenedor o que tenen iniciada una activitat empresarial o professional.

Web

Com accedir al servei?

S’accedeix al servei contactant amb Tarragona Impulsa a través del telèfon del servei, la web o presencialment.

Unitat/s responsable/s

  • Emprenedoria

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 8 a 15 h

Punt d'informació

Espai Tabacalera
(Magatzem 1, 2n pis de l’edifici de La Tabacalera)

Carrer de Vidal i Barraquer