Planificació estratègica i xarxes de desenvolupament local.

Actualitzat el 28-04-2020 11:11

Missió

Potenciar el desenvolupament socioeconòmic del territori.

Descripció

Impulsar diagnosis, estudis i plans d’acció sobre el context socioeconòmic del territori des del punt de vista global o de necessitat de diferents sectors d’activitat econòmica, així com, la creació de xarxes públic-privades entre agents socials i econòmics.

Beneficiaris

  • Agents socials i econòmics.
  • Teixit empresarial.

Web

Unitat/s responsable/s

  • Emprenedoria

Adreces electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 8 a 15 h

Punt d'informació

Espai Tabacalera
(Magatzem 1, 2n pis de l’edifici de La Tabacalera)

Carrer de Vidal i Barraquer