Formació per a l'emprenedoria

Actualitzat el 29-05-2023 13:11

Missió

Impulsar el creixement del teixit empresarial capacitant els emprenedors i emprenedores en la utilització d'eines de gestió que facilitin l'inici i la consolidació de les activitats empresarials.

Descripció

Accions formatives sobre temes relacionats amb la creació, direcció i gestió empresarial, sempre tenint en compte les noves tendències i metodologies.

Beneficiaris

  • Emprenedors, microempreses i pimes.

Web

Tramitació

Unitat/s responsable/s

  • Servei Municipal d'Ocupació
  • Emprenedoria

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 8 a 15 h

Punt d'informació

Espai Tabacalera
(Magatzem 1, 2n pis de l’edifici de La Tabacalera)

Carrer de Vidal i Barraquer