Programes de suport a la creació d'empreses

Actualitzat el 29-05-2023 13:11

Missió

Contribuir a la creació i consolidació d'empreses amb models de negocis innovadors, dissenyats per donar resposta als reptes actuals des de la tecnologia, la innovació social i la col·laboració empresarial.

Descripció

Aquests programes estan dissenyats en funció de la fase de desenvolupament de la idea de negoci i de la tipologia de la idea empresarial.
Durant l'any s'ofereixen convocatòries de tres programes:
- Programa Explorer, per a la fase idea.
- Programa Tarragona Open Future, per a la fase d'acceleració.
- Tarragona Innovació Social, per a idees de negoci relacionades amb la innovació social.

Beneficiaris

  • Emprenedors, microempreses i pimes.

Web

Com accedir al servei?

Realitzar inscripció en l´enllaç indicat a la web per cada convocatòria.

Requisits d'accés

  • Els requisits s’estableixen en cada convocatòria.

Unitat/s responsable/s

  • Servei Municipal d'Ocupació
  • Emprenedoria

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 8 a 15 h

Punt d'informació

Espai Tabacalera
(Magatzem 1, 2n pis de l’edifici de La Tabacalera)

Carrer de Vidal i Barraquer