Promoció dels polígons empresarials.

Actualitzat el 09-05-2021 12:34

Missió

Promoció i millora dels polígons empresarials per donar suport a les empreses ja instal·lades i atraure'n de noves.

Descripció

L'Oficina de Promoció dels Polígons Empresarials coordina i impulsa la millora d'aquestes àrees amb la col·laboració de les associacions empresarials i dels diferents departaments municipals i administracions implicades. Des d’aquesta oficina, es vehiculen les demandes i iniciatives de millora dels polígons empresarials.
Els polígons empresarials de la ciutat són: Poligon Riu Clar, Polígon Entrevies, Polígon les Gavarres, Poligon Francoli i PP-13.

Beneficiaris

  • Emprenedors i empreses.

Web

Unitat/s responsable/s

  • Servei Municipal d'Ocupació

Adreces Electroniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 8 a 15 h

Punt d'informació

Espai Tabacalera
(Magatzem 1, 2n pis de l’edifici de La Tabacalera)

Carrer de Vidal i Barraquer