Orientació educativa

Actualitzat el 24-01-2023 10:07

Missió

Informar, orientar i acompanyar l’alumnat de secundària, el dels centres d’adults i el conjunt de les persones joves per elaborar un itinerari personalitzat que afavoreixi la continuïtat dins del sistema educatiu.

Descripció

S'ofereix informació sobre quina és l’oferta formativa existent i, en base als estudis, habilitats, interessos, situació familiar, etc. de la persona, se l'orienta per a que pugui prendre la decisió més adequada. L’atenció que es presta és propera i individualitzada.

També s’assessora i orienta als centres d’ensenyament secundari i als centres d’adults, per tal de promoure i procurar la continuació dels estudis desprès de l’Educació Secundària Obligatòria.

Quan es considera necessari, especialment en aquells casos en què la persona manifesta falta de motivació o total desconeixement del camí que vol triar, es compta amb la col·laboració de l’ACO (Associació Catalana d’Orientació), a través de l’Oficina Jove del Tarragonès. Una persona especialitzada en orientació porta a terme una sessió d’orientació amb la persona jove.

Beneficiaris

  • Persones joves de 12 a 35 anys.

Destinataris

  • Centres d'educació secundària i de formació d'adults.

Web

Unitat/s responsable/s

  • Joventut i Cooperació

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

Horari habitual Matí Dimarts a dijous: de 9 h a 14 h Divendres: de 9 h a 13 h Tarda Dimarts i dijous: de 16.30 h a 19 h Horari d’estiu de dimarts a divendres de 9 h a 14 h Juliol i setembre Horari especial per mesures Covid-19 Atenció en línia: dilluns, de 9 a 13 h; i dimarts, de 16.30 a 19 h Atenció presencial: dimart

Punt d'informació

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)

Plaça de la Imperial Tarraco