Referent d'ocupació juvenil

Actualitzat el 24-01-2023 10:07

Missió

Donar suport en la definició de l'objectiu professional i en la recerca de feina, així com oferir assessorament en formació i informació sobre cursos per millorar l'ocupació.

Descripció

És un programa impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, que promou la figura del o de la referent d'ocupació juvenil a l’Oficina Jove del Tarragonès.

S'atenen consultes de manera personalitzada i, quan es considera necessari, es deriven casos cap a serveis especialitzats. Així mateix, la persona referent d'ocupació juvenil desenvolupa sessions formatives grupals, de foment de l'ocupació.

A més de la població jove, també s'hi poden adreçar familiars o persones properes als joves que requereixin orientació i suport en aquests aspectes.

Aquest servei es porta a terme de manera presencial. Tot i això, es pot adaptar a atenció en línia, en cas necessari, tenint en compte que sempre cal mantenir un mínim d'atenció presencial, si és possible, per atendre les persones que no tenen accés a mitjans digitals.

Beneficiaris

  • Persones joves de 16 a 35 anys.

Web

Unitat/s responsable/s

  • Joventut i Cooperació

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

Horari habitual
-Matí
Dimarts a dijous: de 9 h a 14 h
Divendres: de 9 h a 13 h
-Tarda
Dimarts i dijous: de 16.30 h a 19 h

Horari d’estiu
de dimarts a divendres de 9 h a 14 h
Juliol i setembre

Horari especial per mesures Covid-19
Atenció en línia: dilluns, de 9 a 13 h; i dimarts, de 16.30 a 19 h
Atenció presencial: dimarts a divendres, de 9 a 13 h

Punt d'informació

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)

Plaça de la Imperial Tarraco