Programa d’escolta i intercanvi per a adolescents i joves

Actualitzat el 13-01-2023 08:59

Missió

Prevenció d'addiccions en adolescents i joves que no compleixen criteris de dependència, però tenen dificultats derivades del consum de substàncies o mal ús d'Internet i pantalles, mitjançant atenció individualitzada per a ells i elles i la seva família.

Descripció

Intervencions individualitzades als joves menors d'edat que es troben en aquesta situació (consum de substàncies, mal ús de mòbils, joc en línia, apostes en línia, etc.) i als seus familiars o responsables. El nombre de sessions i la periodicitat dependran de les circumstàncies de cada cas.

Beneficiaris

  • Adolescents i joves amb problemes d'addiccions.
  • Familiars i responsables d'adolescents i joves amb problemes d'addiccions.

Com accedir al servei?

L’accés és mitjançant una trucada telefònica i concertant una cita prèvia.

Unitat/s responsable/s

  • Tècnics/iques de prevenció de les addiccions

Adreces Electròniques

Telèfon

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Ajuntament, plaça de la Imperial Tàrraco (antiga Facultat de Lletres)
(1a planta)

Plaça de la Imperial Tarraco