Subvencions per a activitats d'entitats ciutadanes

Actualitzat el 14-07-2022 07:30

Missió

Enfortir la xarxa associativa de la ciutat i promoure la dinamització social, donant suport a les entitats sense ànim de lucre i legalment constituïdes, per a que desenvolupin activitats i/o projectes d’interès ciutadà, d'acord amb els seus objectius estatutaris.

Descripció

L'Ajuntament establirà convocatòries anuals destinades a cofinançar activitats i projectes d’interès social i comunitari que es realitzin dins del municipi i que complementin l'oferta d'activitats programades per l'administració. Aquestes convocatòries de subvencions, de concurrència competitiva, es troben regulades a les bases corresponents.

Beneficiaris

  • Ciutadania.

Destinataris

  • Associacions i entitats ciutadanes sense ànim de lucre inscrites en el registre municipal d'entitats ciutadanes.

Tramitació

Unitat/s responsable/s

  • Relacions Ciutadanes i Protocol

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(1a planta)

Plaça de la Font, 1